Sari la conținut

Conditii comerciale

Condiții comerciale generale ale Micronix Plus SRL

(valabile de la 25.07.2022)

 1. INTRODUCERE
  Acest document conține termenii și condițiile generale prin care societatea MICRONIX PLUS SRL (numită în continuare MICRONIX) cu sediul social în Otopeni, Str.1 Mai nr. 2, Jud. ILFOV, cod unic de înregistrare fiscală RO7996366, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2708/2007, este de acord să își vândă produsele către clienți persoane fizice cu vârsta peste 16 ani sau orice entități juridice (numiți în continuare CLIENT sau CLIENȚI).
  Vânzările produselor de către MICRONIX sunt guvernate exclusiv de prezentele „Condiții comerciale generale”, orice alt document precum note, cataloage, fișe tehnice etc. furnizate de MICRONIX fiind oferite numai cu titlu informativ.
  Cu excepția cazurilor în care sunt stabilite alte condiții între MICRONIX și CLIENT, orice comandă plasată către MICRONIX implica acceptul total din partea CLIENTULUI a condițiilor comerciale generale menționate în acest document.
  Condițiile comerciale generale ale MICRONIX vor prevala asupra altor condiții comerciale ale CLIENTILOR.
  MICRONIX își rezervă dreptul de a modifica prezentul document fără o notificare prealabila.
 2. DEFINIȚII și TERMENI
  Client – orice persoana fizică cu vârsta peste 16 ani sau orice entitate juridică care dorește să achiziționeze/achiziționează un produs de la MICRONIX.
  Cont – secțiunea din SITE-ul web care conține informații despre CLIENT (nume, adresă de facturare, adresă de livrare, telefon, email etc.). Accesul la cont se face pe baza de user/adresa de email și a parolei introduse. Răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate este în exclusivitate a CLIENTULUI. MICRONIX își rezervă dreptul de a anula comenzile care conțin date incorecte sau incomplete!
  Date cu caracter personal – MICRONIX colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților în scopul îndeplinirii relației contractuale (vânzare produse, furnizare servicii etc.), însa numai dacă persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul, adică prin intermendiul Contului deschis de Client pe site, prin acceptul de furnizare a adresei de email pentru primirea de informații prin intermediul platformelor automate de marketing, prin completarea documentului MICRONIX de acceptare a furnizării de date cu caracter personal etc.
  Forţa majoră – un eveniment mai presus de voinţa părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei exclusive a acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
  Furnizor – producător, vânzător etc. care vinde către MICRONIX un produs, destinat comercializării lui.
  Produs – toate produsele care sunt comercializate de MICRONIX.
  Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile;
 3. MĂRCI ÎNREGISTRATE și SITE-uri PROPRIETARE
  Urmatoarele mărci înregistrate se află în proprietatea MICRONIX: Micronix, MeterLand, GuardIR
  MICRONIX deține următoarele site-uri: www.micronix.ro, www.termoviziune.ro, www.meterland.ro, www.gp-models.eu și www.micromodele.ro. Numai www.micromodele.ro; www.gp-models.eu și www.meterland.ro sunt site-uri de comerț electronic, restul site-urilor web fiind numai cu titlu de prezentare a produselor!
 4. OFERTE și COMENZI
  4.1 Caracteristicile fiecarui produs comercializat de MICRONIX sunt cele specificate de către Furnizori și sunt valabile la data efectuării ofertei catre CLIENT. Cataloagele, fișele tehnice, site-urile etc. Furnizorilor și/sau MICRONIX includ informații numai cu titlu informativ! Caracteristicile produselor se pot modifica datorită evoluției lor,,în timp ce producția pentru unele produse poate să înceteze, recomandarea MICRONIX fiind aceea de a solicita de fiecare dată o ofertă actualizată înainte de a comanda un produs. MICRONIX nu este responsabil pentru eventualele greșeli de tipărire/afișare.
  4.2 Disponibilitatea produselor ofertate de către MICRONIX este valabilă numai la momentul transmiterii ofertei și oricând pot exista modificări până la momentul confirmării comenzii. Termenul de livrare pentru produsele care nu sunt în stocul MICRONIX la data primirii comenzii, menționat în ofertă și/sau confirmarea de comandă, este dat cu titlu estimativ pe baza informațiilor primite de la Furnizor. Acest termen poate să se modifice, fără a atrage de niciun fel răspunderea MICRONIX.
  4.3 Valabilitatea generală a unei oferte este de 30 de zile de la data transmiterii ei, dacă nu este altfel menționat în ofertă. După expirarea perioadei de valabilitate, MICRONIX are dreptul de a refuza comanda sau de a modifica prețurile și/sau condițiile comerciale ofertate anterior. Ofertele transmise de catre MICRONIX sunt valabile numai pentru pachetul de produse ofertat la cantitățile menționate!
  4.4 Responsabilitatea alegerii unui produs este în totalitate a CLIENTULUI.
  4.5 Comenzile trebuie trimise în scris (email, fax, scrisoare etc.) sau prin intermediul formularelor de comandă emise de site-urile aflate în proprietatea MICRONIX. Ele trebuie să includă datele de identificare ale produselor (cod, descriere), cantitatea comandată, prețul unitar, datele de identificare ale CLIENTULUI, numărul de referință al ofertei. În cazul în care comanda emisă de CLIENT include mai puține produse și/sau cantitatea comandată este mai mică decât cea ofertată, acesta se anulează și se va transmite catre CLIENT o noua ofertă pentru tipurile de produse/cantitatea din comandă. Comenzile devin definitive numai dupa confirmarea lor de către MICRONIX.
  4.6 CLIENTUL are responsabilitatea de informa MICRONIX în scris, în momentul efectuării comenzii, dacă datele de identificare s-au schimbat de la ultima comandă, altfel se vor utiliza pentru facturare datele existente anterior în baza de date a MICRONIX.
  4.7 Comenzile pentru produsele care nu se află în stocul MICRONIX nu se pot anula sub nicio formă.
  4.8 Produse aflate în stocul MICRONIX se vor rezerva maxim 5 zile de la data transmiterii comenzii. Prin excepție, perioada se poate prelungi numai dacă produsele comandate au fost achitate integral, în caz contrar, comanda se va anula automat, fără notificare în prealabil.
 5. PREȚURI și PLĂȚI
  5.1 Prețurile produselor sunt fixate de către MICRONIX în oferta transmisă și ele vor rămâne aceleași pe toată perioada de valabilitate a ofertei, conform art 4.3.
  5.2 Pentru prețurile ofertate în altă monedă, pentru produsele livrate în România facturarea se va face în LEI la cursul comunicat în ofertă.
  5.3 Dacă nu este altfel menționat în ofertă, prețurile sunt valabile în conditia de livrare ExWorks (la ieșirea din clădirea societății MICRONIX). Transportul, asigurarea mărfii și alte taxe de import/export etc. sunt in sarcina CLIENTULUI, cu excepția cazurilor în care au fost stabilite alte condiții contractuale!
  5.4 Plata produselor comandate se face înainte de livrare, cu exceptia cazurilor în care au fost stabilite alte condiții de plată.
  5.5 Dacă produsele comandate nu sunt în stocul MICRONIX, se va solicita CLIENTULUI plata unui avans între 30% și 100% din valoarea totală a produselor comandate, în funcție de valoarea acestora, urmând ca restul de plată (dacă este cazul), până la 100%, să fie achitat înainte de livrarea lor efectivă către CLIENT. În cazul în care CLIENTUL nu achită restul de plata până la 100% din valoarea produselor comandate în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea informării că produsele sunt în stoc și sunt gata de livrare, valoarea platită în avans se va reține ca daune interese și CLIENTUL trebuie să facă o nouă comandă pentru a intra în posesia produselor solicitate, în condițiile care se vor comunica ulterior.
  5.6 Plățile se pot face numerar în limita legală la sediul MICRONIX, ramburs, prin card bancar la sediul MICRONIX sau pe site-urile proprietate MICRONIX care permit plata online cu cardul, PayPal, prin virament bancar (OP) sau printr-un instrument de plata bancar (cec sau Bilet la Ordin) confirmat de banca emitentă. Toate taxele bancare sunt în sarcina CLIENTULUI!
  5.7 Penalizările standard, în cazul în care plata produselor nu s-a efectuat la timp, sunt de 0,2%/zi din valoarea totală de plată, cu excepția cazurilor în care au fost stabilite alte condiții.
  5.8 În cazul în care s-a stabilit un anumit termen de plată și acesta a fost depășit, pe lângă solicitarea de plată a penalizărilor datorate, MICRONIX nu va mai accepta pentru comenziile viitoare plata la termen, fiind acceptată numai plata 100% în avans.
 6. LIVRAREA și RETURNAREA PRODUSELOR
  6.1 Pachetele sunt în general expediate în 1-2 zile lucrătoare (dacă produsele sunt în stocul MICRONIX) de la primirea banilor în cont, dacă livrarea se face cu plată ramburs sau dacă plata prin card online/PayPal a fost autorizată, și sunt expediate printr-un curier sugerat de către MICRONIX și ales de către CLIENT (sunt acceptați numai curierii care ridică produsele direct de la sediul MICRONIX și există posibilitatea urmăririi livrării). Dacă preferați livrarea printr-un alt curier și/sau doriți alte condiții de expediere acceptate de către firma de curierat (exemplu: livrare sâmbata, livrare cu deschidere colet, livrare în acceasi zi, livrare până la o anumită oră etc.), se va aplica un cost suplimentar. Pentru a afla care este acesta vă rugăm să ne contactați direct. Nu se acceptă livrarea și nici primirea coletelor prin poștă!
  6.2 Costul manipulării produselor este de minim 30Ron pentru fiecare pachet, cu condiția ca acesta să aibă dimensiuni sub 40x20x20cm (sau echivalent volumetric de 0,016mc) sau greutatea sub 2Kg și el poate varia în funcție de greutatea totală și/sau dimensiunile pachetelor și/sau a condițiilor speciale de livrare. Vă sugerăm să vă grupați toate articolele într-o singură comandă, altfel fiecare comandă se va trata separat și se vor aplica costuri de manipulare/livrare distincte. Riscurile aferente livrării cad în responsabilitatea CLIENTULUI în momentul în care acesta intră în posesia fizică a coletului. Cutiile sunt generos dimensionate și articolele dumneavoastră sunt bine protejate, însă acest lucru nu exclude posibilitatea deteriorării lor pe timpul transportului. În cazul în care primiți un colet și acesta prezintă urme de lovire sau deteriorare (inclusiv resigilare), este necesar să anunțați imediat curierul și să menționați acest lucru pe documentul de recepție, orice alte reclamații ulterioare nefiind luate în considerare!
  6.3 Condiția generală de livrare a produselor este ExWorks (la ieșirea din clădirea societății MICRONIX).
  6.4 Reclamațiile se pot face în maxim 3 zile de la data recepției, orice reclamație ulterioară nefiind luată în considerare!
  6.5 CLIENTUL are dreptul ca, în termen de maxim 14 zile de la primirea produselor comandate, să notifice în scris asupra deciziei sale de a renunța la produsele comandate, cu exceptia celor care nu se pot accepta la retur, conform legislației în vigoare (produse personalizate, produse aduse la comandă etc.). Se vor lua în considerare numai notificările primite direct pe site (in CONT), prin email sau scrisoare. Produsele expediate pentru care nu a fost trimisă o notificare în prealabil nu se vor accepta. Returul se poate face numai prin curier sau personal la sediul societății și nu prin poștă!
  6.6 Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire, în ambalajul original al producatorului, cu toate etichetele intacte, toate accesoriile incluse și însoțite de o copie a facturii și a dovezii efectuării plății. Produsele returnate se vor evalua la primire și dacă există defecte (altele decât cele semnalate în scris la primirea produsului de către client), lipsuri, modificări fizice, intervenții neautorizate, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de utilizare etc. CLIENTUL va fi informat asupra costului necesar pentru a aduce produsul la starea în care a fost livrat (numai în cazul în care se poate aduce la starea inițială), cost care se va scădea din valoarea ce trebuie rambursată!
  Valoarea produselor vândute prin intermediul platformelor de comerț electronic se va diminua cu minim 30Ron/colet, reprezentând cheltuieli de manipulare/cheltuieli de curierat.
  Pentru produsele acceptate la retur, MICRONIX are obligația să returneze CLIENȚILOR persoane fizice în termen de 14 zile contravaloarea produselor comandate de la primirea și acceptarea lor la retur. CLIENTUL va suporta direct costul transportului pentru retur! Returnarea banilor se poate face numai prin transfer în cont bancar sau PayPal (în cazul plăților efectuate prin PayPal). În cazul în care produsul nu se poate aduce la starea inițială (exemplu: machete), nu se acceptă returnarea produsului! Machetele, sau orice produs din această categorie, nu se pot repara/recondiționa, inclusiv ambalajul în care a fost livrat de producător, care este parte integrantă a produsului!
  Nu se pot returna urmatoarele produse: -Produsele comandate prin orice metodă și ridicate direct de la sediu (înainte de ridicarea produselor se va face o verificare a funcționării/integrității produselor).
  – Produsele achizitionate de persoane juridice (firme, PFA, fundatii, societati nonprofit)
  – Produse aduse la comandă.
  – Produsele care au ambalajul producatorului lipsă sau deteriorat.
  – Produse software sau orice produs livrat electronic, inclusiv cele cu licente sau cu configurarea activată;
  – Produse ale caror consumabile au fost desigilate;
  – Produse care sunt configurabile și care au fost deja configurate, având în vedere că nu se poate aduce produsul la starea inițială;
  – Produse care au fost montate si/sau utilizate, si nu se pot aduce la starea initiala;
  – Consumabile;
  – Produse care prezintă defecte, altele decât cele semnalate în scris, în maxim 3 zile de la primirea produselor prin curier;
  – Produsele care nu sunt însoțite de o copie a facturii.
  6.7 Suma rambursată în urma returului va fi cea achitată de client din care se va scădea costul manipulării/cheltuielilor de curierat menționat în factură.
  6.8 Produsele care la livrare sunt sigilate, se pot returna, dar se va reține 10% din valoarea produsului sigilat, având în vedere că produsul nu se mai poate aduce la starea inițială (sigilat) și nu se mai poate vinde ca produs nou, sigilat.
  6.9 Pentru comenzile plătite numerar, cu card online sau la sediul MICRONIX, suma va fi returnată în cont bancar, in termen de 14 zile de la primirea și acceptarea produselor la retur.
  6.10 TRANSFERUL DE PROPRIETATE asupra produselor se face numai dupa plata lor integrală.
  6.11 MICRONIX PLUS S.R.L. poate refuza colaborarea cu consumatorii care au avut o tentativă de fraudare sau au fraudat societatea MICRONIX PLUS S.R.L., au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare, au utilizat un limbaj neadecvat, au adus prejudicii societății și/sau nu s-au onorat obligațiile financiare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data limită prevazută în acordul dintre părți. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restricțiilor privind vânzarea de produse sau servicii.
 7. GARANȚII.
  7.1 Produsele comercializate de către MICRONIX, cu excepția produselor vândute în condiția SH (Second Hand – utilizate), beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare. Produsele comercializate sunt noi (cu excepția celor SH) și sunt livrate în ambalajele originale provenind de la Furnizori.
  7.2 Pentru majoritatea produselor, certificatele de garanție sunt emise de MICRONIX, dar există și excepții în care garanția este asigurată direct de către Furnizor și nu de către MICRONIX.
  7.3 Reparația produselor în perioada de garanție este gratuită. Costul transportului până la/de la unitatea de service acreditată este în sarcina CLIENTULUI.
 8. CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DGPR). PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
  8.1 MICRONIX solicită urmatoarele date de la clienții persoanele fizice: nume, adresa de facturare, adresa de livrare, CNP/CI (numai dacă este prevăzut în mod expres de o dispoziție legală), adresa email și numărul de telefon, numai în scopul indeplinirii îndatoririlor contractuale. Ne rezervăm dreptul de a anula comenzile ce conțin date incomplete sau greșite! MICRONIX se obligă să respecte confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, să nu prelucreze și să nu furnizeze informații terților fără acordul scris din partea presoanelor vizate, cu excepția cazului în care există o obligație legală de raportare către diverse autorități publice, să respecte și să aplice prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 (GDPR). Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate se vor afisa la sediul MICRONIX și pe site-urile aflate in proprietatea MICRONIX PLUS pe care se colecteaza date personale cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor.
  8.2 MICRONIX va utiliza adresele de email pentru a răspunde solicitărilor primite de la Clienți, pentru a transmite comunicări despre noutațile, ofertele speciale și evenimentele care se vor organiza (informări tip newsletter) numai persoanelor care și-au confirmat acordul să primească aceste informații prin intermediul platformei utilizate de MICRONIX în acest scop. Dezabonarea se poate face oricând printr-un simplu click pe link-ul UNSUBSCRIBE aflat în subsolul fiecărui email de tip newsletter.
  8.3 Conform prevederilor legale aplicabile, Clienții persoane fizice beneficiază de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
  8.4 MICRONIX actualizează în mod permanent securitatea site-urilor aflate în proprietatea sa și a mijloacelor de comunicare, însă nu garantează că acestea nu pot avea viruși sau alte componente dăunatoare la un moment dat, fără știința MICRONIX.
  8.5 Informațiile de orice fel oferite de MICRONIX sunt bazate pe datele primite de la Furnizori, prin urmare MICRONIX nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea informațiilor sau a produselor achiziționate prin intermediul site-urilor aflate în proprietatea MICRONIX, direct sau indirect. Imaginile produselor publicate de MICRONIX în orice mediu sunt numai cu titlu informativ și există posibilitatea ca produsul final să fie diferit!
  8.6 Conținutul comunicărilor de orice fel (mesaje email, oferte de preț, contracte etc.) dintre CLIENT și MICRONIX include informații confidențiale și legal protejate, proprietate a MICRONIX. Divulgarea, copierea, distribuirea informațiilor conținute sau inițierea oricărei acțiuni pe baza acestora sunt strict interzise fără acordul scris al MICRONIX și vor atrage răspunderea legală.
  8.7 Drepturile de proprietate pentru produsele/mărcile înregistrate de Furnizori aparțin acestora, incluzând (dar nelimitându-se) logo-uri, schițe, simboluri, imagini, texte, filme etc. conform legislației în vigoare.
 9. LITIGII
  9.1 CLIENTUL și MICRONIX vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei referitoare la produsul/produsele comandate de CLIENT. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, MICRONIX si CLIENTUL nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele legate de comandarea/achizitia/livrarea unui sau mai multe produse, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială se află sediul MICRONIX.
  9.2 Legi aplicabile: conform legislației din România.
  9.3 Limba care guvernează comunicarea între CLIENT și MICRONIX este limba română. Orice comunicare între CLIENT și MICRONIX se va face în scris. Prin excepție comunicările se pot face şi prin telefon, email sau direct pe site-urile care permit acest lucru, cu condiţia confirmării în scris a primirii acestora.
 10. FORȚA MAJORĂ
  10.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
  10.2 Îndeplinirea obligatiilor de catre MICRONIX poate să fie suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
 11. DISPOZIȚII FINALE
  11.1 Odată cu efectuarea unei comenzi, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare din prezentul document, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat între părți.